På grund af den omskiftende situation modtager vi i øjeblikket mange telefoniske og skriftlige henvendelser om dette emne. Vi forstår, at den aktuelle nyhedssituation om spredning af coronavirussen og de tilknyttede risici er meget foruroligende for mange af vores deltagere og også for jer som forældre. Trivsel for alle vores programdeltagere er vores højeste prioritet. Vi følger derfor den aktuelle udvikling og de officielle anbefalinger fra de ansvarlige myndigheder meget nøje og er i tæt kontakt med alle deltagere, partnere og kolleger i udlandet. For at holde dig opdateret har vi sammenfattet de vigtigste spørgsmål vedrørende den aktuelle status.

Kan au pairs på nuværende tidspunkt rejse ind i USA?

I henhold til den nuværende status er Presidential Proclamation 9993 (PP9993) stadig gældende, og dermed har der været et ubetinget indrejseforbud for rejsende, som har opholdt sig i en Schengen stat indenfor de seneste 14 dage. Dermed er det udelukkende au pairs, som har en National Interest Exception (NIE), der kan rejse ind i USA.

Hvornår ophæves forbuddet?

I henhold til den nuværende status, er PP9993, og dermed et ubetinget indrejseforbud for alle rejsende som har opholdt sig i en Schengen stat indenfor de seneste 14 dage, gældende på ubestemt tid, indtil indrejseforbuddet hæves af en ny Presidential Proclamation. Om og hvornår dette sker, er ikke til at vide i øjeblikket.

Hvad er en National Interest Exception (NIE), og hvordan kvalificerer jeg mig til den?

National Interest Exceptions (NIE) er undtagelser, som værtsfamilier kan kvalificere sig til at få, hvis de for eksempel har et systemisk vigtigt job og er med til at bekæmpe COVID-19. Au pairs kan derfor kun kvalificere sig til et sådant NIE gennem sin værtsfamilie. Kontakt venligst din kontaktperson for yderligere detaljeret information omkring dette.

Skal en au pair, som har en bekræftet tid til et visa møde, tage til dette?

Hvis muligt kan au pairs fortsat ansøge om J-1 visa møder på ambassaden.

Skal au pairs, som allerede har deres visa, have andet specielt dokumentation for at rejse ind i USA som følge af Presidential Proclamation?

J1 visaerne og DS-2019 formularerne lever fortsat op til kravene om indrejse i USA. Imidlertid er det på nuværende tidspunkt, grundet det nuværende indrejseforbud, udelukkende au pairs med et NIE visa, som kan rejse ind i USA.