AuPairCare Data Sikkerhed

At beskytte din data er meget vigtigt for os. Vi vil forsikre dig om at AuPairCare tager sikkerheden omkring dine personlige data meget alvorligt. Vi vil gerne at du ved hvornår vi indsamler hvilken data og hvordan vi bruger det. Hvis du har nogle spørgsmål omkring data beskyttelse, kan du kontakte info@aupaircare.dk eller vores datasikkerhedsansvarlige når som helst.

AuPairCare GmbH’s hjemmeside kan i princippet bruges uden at du skal give os nogle personlige data.  Hvis du ønsker at kontakte os via vores onlineformular, er vi nødt til at behandle dine data. Dette sker i overensstemmelse med de normale regler for data beskyttelse, samt reglerne i de lande hvor AuPairCare arbejder. Med denne data beskyttelses erklæring vil vi gerne informere dig om typen og meningen med at indsamle denne data, samt hvordan vi bruger den.

Vi anvender forskellige teknikker som gør at vi beskytter denne personlige data fra hjemmesiden så godt som overhovedet muligt. På trods af dette, kan internet baserede overførsler have sikkerhedsbrist(fx ved kommunikation via email), så en absolut beskyttelse kan aldrig garanteres. Af denne grund, har alle personer ret til at give os personlig data på anden måde, som fx via telefon.

1. Navn og adresse på det ansvarlige organ

AuPairCare GmbH er ansvarlige i enighed med gældende data beskyttelses regler, andre data beskyttelses regler indenfor EU og andre regler generelt angående data beskyttelse:

AuPairCare Europe GmbH
Giesebrechtstr 10
10629 Berlin
Tyskland

Tel.: +45 89 87 56 68
Email: info@aupaircare.dk
Hjemmeside: www.aupaircare.dk

2. Navn og adresse på vores data sikkersheds repræsentant

Hvis du har nogle spørgsmål eller forslag vedrørende data beskyttelse, kan du kontakte vores data beskyttelses ansvarlige:

Dipl.-Inform. Thomas Ziemer
datenschutz-maximum
Postfach 470805
12316 Berlin
Tyskland

Email: dsb-intrax@datenschutz-maximum.de

3. Indsamling, håndtering og anvendelse af data

3.1. Automatisk lagring af data

Hver gang en person eller IT-system går ind på vores hjemmeside, samles generel datainformation og gemmes på serveren..

Følgende data gemmes:

  • Dato og tid

  • Type af efterspurgt information eller hjælp

  • Hvis nødvendigt, det spørgsmål som kunden har spurgt

  • Hjemmesiden hvorfra vores bruger har fundet vores hjemmeside, samt landekode

  • Mængde af data som er blevet overført

  • Om hentning af data blev gennemført eller ej

  • IP adresse fra den anvendte computer

  • Data gældende hvad kunden anvender online (type browser, email program etc)

  • Internet udbyderen hos den anvendte system

  • Lignende data og information for egen sikkerhed ved eventuelle angreb på vores eget datasystem

Når denne generelle data og information anvendes , drager vi ingen konklusioner omkring kunden involveret. Disse filer anvendes for at kunne levere optimeret indhold fra vores hjemmeside, såvel som at reklamere med det, for at sikre os et permanent funktionerende data teknologi system, og for at kunne give myndighederne den rigtige information i tilfælde at et cyber angreb.

Den anonymt indsamlede datainformation er evalueret af os statistisk, også med målet at øge vores databeskyttelse og datasikkerhed for den data vi håndterer. Den anonyme data i log filerne gemmes seperat fra al personlig data.

3.2. Generelt om kontakt via hjemmesiden

På grund af lovgivning, indeholder vores hjemmeside information der muliggør hurtig elektronisk kontakt og direkte kommunikation med os, for eksempel via email. Den personlige data fra dig, vil blive gemt med henblik på at kontakte dig. Den personlige data videregives ikke til tredje part.

3.3. Kontakt- og ansøgningsformular

På nogle dele af hjemmesiden vil du blive spurgt om at indtaste personlig data. Dette er bla. i forbindelse med at bestille brochurer, at registrere dig til et informationsmøde, korte ansøgninger og andre lignende ansøgninger.

Den personlige data som sendes kommer an på hvilken formular du fylder ud. Den personlige data vil kun blive gemt for at kunne udfylde den specifikke forespørgsel. Det er dit eget valg om du vil udfylde den personlige data eller ej. Det vil ikke blive linket til anden data.

I IP-adressen fra Internet Service Provider (ISP) er dato og tid også inkluderet. Denne data gemmes for at kunne forebygge misbrug af vores tjenester og for at kunne udrede eventuelt misbrug. At gemme denne data er nødvendig for vores egen beskyttelse. Dataen bliver ikke givet ud til en tredjepart, medmindre det er i strid mod lovgivningen.

Downloads
Informationsblad til deltagere i au pair-programmet: AuPairCares indsamling og behandling af personlige oplysninger

Vi på AuPairCare må også indsamle speciel personlig data fra vores ansøgere, for at kunne behandle de ansøgninger vi modtager. Dette inkluderer data om helbred og religion. Denne information er vigtig for vores ansøgningsproces, for at kunne finde en passende værtsfamilie i værtslandet og for at kunne støtte deltageren i værtslandet. I individuelle sager kan deltagelse i au pair programmet ikke ske på baggrund af en helbredsvurdering. Da vi ikke er tilladt at anvende denne data uden specifik tilladelse, samles denne seperat under ansøgningsprocessen.

 

 

 

Detaljeret information om indsamling og anvendelse af data kan findes i informationsfolderen om au pair programmet. Denne information sendes normalt sammen med ansøgningsdokumenterne.

3.4. Varighed for hvor længe dataen gemmes

Vi opbevarer personlige data, så længe det er nødvendigt for udførelsen eller indledningen af den kontrakt, du har anmodet om, samt til andre vigtige formål, såsom overholdelse af vores juridiske forpligtelser, tvisteløsning og bevis. Derfor kan den faktiske opbevaringsperiode variere betydeligt.

Hvis oplagringsformen udløber, eller hvis en opbevaringsperiode, der er foreskrevet af Den Europæiske Tilsynsmyndighed eller anden kompetent lovgiver, udløber, blokeres eller slettes personoplysninger rutinemæssigt i overensstemmelse med lovbestemmelser.

4. Dine rettigheder som person

Du beholder kontrollen over alle personlige oplysninger, du giver os. Hvis du vil ændre de oplysninger, vi har gemt om dig, eller ændre dit samtykke til at sende en meddelelse, kan du informere os om det gennem kontaktoplysningerne, der findes i aftrykket, til info@aupaircare.dk eller direkte til vores databeskyttelsesansvarlig (se afsnit 2).

Som besøgende på vores websted og vores kunde har du følgende rettigheder over de oplysninger, du har indsamlet og gemt i overensstemmelse med DSGVOs grundlæggende databeskyttelsesbestemmelse:

4.1. Oplysninger og korrigering

Du kan til enhver tid og uden beregning modtage oplysninger fra os om, og hvilke specifikke personlige data, der vedrører din person, er blevet behandlet, gemt eller overført til et tredjeland af os og kan anmode om en kopi af de lagrede data. Du kan have forkerte data korrigeret og afsluttet fjernt..

4.2. Sletning og begrænsning

Du kan anmode om, at vi sletter og begrænser dine personlige oplysninger. Bemærk, at der er opbevaringsforpligtelser, f.eks. for betalte kontrakter, såsom bookingudvekslingsprogrammer, og vi kan ikke slette dine oplysninger fuldstændigt i alle situationer. I dette tilfælde begrænser vi behandlingen af dine data.

4.3. Dataoverførsel

Du har ret til at modtage personlige data om dig i et struktureret, ajourført og maskinlæsbart format eller overføre dem til en anden ansvarlig person, forudsat at behandlingen er baseret på samtykke eller en aftale og udføres gennem automatiserede procedurer. Dette gælder dog ikke, hvis behandling ikke er nødvendig for udførelsen af en opgave af almen interesse eller for udøvelsen af den officielle myndighed, der er tildelt inspektøren. Derudover har du ret til at overføre personoplysninger direkte fra en datacontroller til en anden datacontroller, for så vidt dette er teknisk muligt, forudsat at andre personers rettigheder og friheder ikke påvirkes af dette.

4.4. Tilbagekaldelse

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af ​​dine personlige data med virkning for fremtiden på de kontaktadresser, der er nævnt i stk. 1 eller 2. Især kan du gøre indsigelse mod brugen af ​​din e-mail-adresse med det formål at sende reklamemails, når helst skriftligt eller i tekstform til info@aupaircare.dk med virkning for fremtiden uden at medføre andre omkostninger end overførselsomkostningerne i henhold til de grundlæggende rentesatser. Dette gælder også for profilering, i det omfang det er knyttet til sådan direkte reklame.

4.5. Indsigelse

Af grunde, der opstår som følge af din særlige situation, har du desuden ret til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personlige data på grundlag af en legitim eller almen interesse. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser. Vi behandler ikke længere personoplysninger i tilfælde af indvendinger, medmindre vi kan vise overbevisende grunde til behandling, der tager hensyn til den registreredes interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav. Af grunde, der opstår som følge af din særlige situation, har du desuden ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger om dig, som vi udfører til videnskabelig eller historisk forskningsformål eller til statistiske formål, medmindre en sådan behandling er nødvendig for at udføre en opgave af almen interesse.

4.6. Automatiske beslutninger i individuelle sager inkl. Profilering

Du har ret til ikke at blive underlagt en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling (inklusive profilering). Hvis beslutningen om at indgå eller udføre deltageraftalen er påkrævet eller træffes med dit udtrykkelige samtykke, vil vi tage rimelige forholdsregler for at beskytte dine rettigheder og friheder og dine legitime interesser. Dette inkluderer i det mindste retten til at oplyse om din egen position, at udfordre beslutningen og at kræve, at en medarbejder griber ind. Hvis du ønsker at hævde dine rettigheder med hensyn til automatiserede beslutninger, kan du kontakte os når som helst.